linia

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na najem pomieszczeń położonych w suterenach budynku C

SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

o łącznej powierzchni 89,24 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki obrazowej rezonansem magnetycznym

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Załącznik nr 5 (Rysunek poglądowy)

Pytania i odpowiedzi istotne dla przedmiotu przetargu

Uwagi do przetargu 12.11.2019

Odpowiedzi organizatora przetargu na zgłoszone uwagi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

linia

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na najem pomieszczeń położonych w suterenach budynku C SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,

ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, o łącznej powierzchni 89,24 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki obrazowej rezonansem magnetycznym

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Załącznik nr 5 (Rysunek poglądowy)

Doprecyzowanie kryterium – CENA

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamknięciu przetargu

linia

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”
bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną

Ogłoszenie

Regulamin

Projekt Umowy

Formularz Ofertowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

linia

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”
bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną

Ogłoszenie

Regulamin

Projekt Umowy

Formularz Ofertowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

linia

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”
bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zbędnego składnika mienia ruchomego SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w postaci komory laminarnej z pionowymi przepływami powietrza

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – umowa sprzedaży

Załącznik nr 2 do Regulaminu – formularz ofertowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

linia

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zbędnego składnika mienia ruchomego ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w postaci komory laminarnej

Umowa sprzedaży

Regulamin

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

liniaDYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej


OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO


na najem pomieszczeń położonych w suterenach budynku C SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, o łącznej powierzchni 89,24 m2 z przeznaczeniem

Ogłoszenie

linia

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na najem pomieszczeń położonych w suterenach budynku C SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, o łącznej powierzchni 89,24 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki obrazowej rezonansem magnetycznym

19.06.2015 OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ PROJEKTU UMOWY
17.06.2015 OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY CZĘŚCI OGŁOSZENIA ORAZ REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Ogłoszenie w sprawie ZMIANY TERMINÓW

– termin składania ofert – 22 czerwca 2015 r., godz. 10.00,

– termin otwarcia ofert – 22 czerwca 2015 r., godz. 12.00

Zmiany

25.06.2015 – informacja o najkorzystniejszej ofercie

19.06.2015 ZMIANA NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ PROJEKTU UMOWY

17.06.2015 -REZONANS ZMIANA OGŁOSZENIA I REGULAMINU

Zmiana terminu

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Regulamin przetargu nieograniczonego

Umowa najmu

Załącznik nr 1 do umowy najem rezonans

linia

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zbędnego składnika mienia ruchomego ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w postaci kotła parowego Rumia Bassöe typu 100 HTO

24.06.2015 – OGŁOSZENIE O WYNIKU

Kocioł formularz ofertowy

Kocioł ogłoszenie

Kocioł regulamin przetargu nieograniczonego

Kocioł umowa sprzedaży

 

linia

DYREKTOR SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na najem budynku po stróżówce (portierce) z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Regulamin

Umowa

 

linia

DYREKTOR SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na najem pomieszczenia położonego w suterenach budynku C  SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,

o łącznej powierzchni 39 m2, przeznaczeniem na działalność handlowo-gastronomiczną wraz z powierzchnią pod automaty sprzedające artykuły spożywcze.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Regulamin

Umowa

 

linia

DYREKTOR SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy”

im. bł. Marty Wieckiej

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na najem budynku po stróżówce (portierce) z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową.

.

Ogłoszenie

Regulamin

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy

linia

DYREKTOR SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni

im. bł. Marty Wieckiej

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na najem budynku magazynowo – gospodarczego po byłym agregacie prądotwórczym z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową

Ogloszenie

Regulamin

Formularz Ofertowy

Projekt umowy najmu

linia

 

DYREKTOR SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni im. bł. Marty Wieckiej,

na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Bochni Nr XXXVI/369/2013,

z dnia 30 grudnia 2013 r.

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na najem budynku prosektorium SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej wraz z ogrodzonym otoczeniem tego budynku na prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej m.in. na przechowywaniu zwłok w chłodni i wykonywaniu sekcji zwłok

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW:

W związku z licznymi pytaniami w toku postępowania i koniecznością ustosunkowania się do nich, wyznacza się nowe, następujące terminy:

– termin składania ofert – 22 lipca 2014 r., godz. 14.00,

– termin wpłaty wadium – 22 lipca 2014 r., godz. 13.00

– termin otwarcia ofert – 23 lipca 2014 r., godz. 13.00

– termin związania ofertą – 6 sierpnia 2014 r.

Odpowiedzi 2

Odpowiedzi

Ogłoszenie

Regulamin przetargu nieograniczonego

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy

Prace modernizacyjne

 UNIEWAŻNIONY

linia