Rejestracja urodzenia

 

W ciągu 14 dni od urodzenia dziecka należy je zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzieci urodzone w Bochni, bez względu na miejsce zameldowania rodziców, rejestrowane są w tutejszym

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Kazimierza Wielkiego 2, I piętro, pok. Nr. 134
tel. (14) 611-84-12 w. 338, 349

Do rejestracji dziecka obowiązuje pisemne „zgłoszenie urodzenia dziecka”, które wystawia położna. Zgłoszenie to przekazywane jest do Urzędu Stanu Cywilnego przez szpital.
( więcej informacji – BIP Urząd Miejski w Bochni, zgłoszenie urodzenia noworodka)

Meldunek i numer PESEL Zwiń

Urząd stanu Cywilnego przesyła skrócony odpis aktu urodzenia do organu gminy w miejscu pobytu stałego matki dziecka, lub rodzica u którego dziecko faktycznie przebywa. W przypadku braku miejsca stałego pobytu – Urząd Stanu Cywilnego przesyła skrócony odpis aktu urodzenia dziecka do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
Organ gminy melduje dziecko z urzędu a także wydaje numer PESEL.

Becikowe Rozwiń

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. Przyznawana jest jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka. Aby otrzymać „becikowe” należy złożyć wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania . Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopie dowodu osobistego
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka ( do wglądu oryginały dokumentów)

Becikowe „ustawowe” wypłacane jest najpóźniej ostatniego dnia następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Zgłoszenie dziecka do przychodni Rozwiń

Po wyjściu ze szpitala rodzice są zobowiązani do zgłoszenia nowonarodzonego dziecka w dowolnie wybranej przychodni – nie ma rejonizacji pacjentów. Należy również podać adres przychodni w szpitalu, który zobowiązany jest przesłać do niej oryginalna kartę szczepień. Do przychodni osobiście dostarczamy kartę zgłoszeniową noworodka wydawana przez szpital. W przychodni wypełniamy deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka. Po dokonaniu tych formalności na wizytę przychodzi położna środowiskowa.

Urlop macierzyński Rozwiń

Z urlopu dodatkowego pracownica nie ma obowiązku skorzystać, jest to jej przywilej, a nie obowiązek. W celu jego wykorzystania pracownica składa wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracownicy przebywającej na dodatkowym urlopie macierzyńskim przysługują takie same prawa jak w przypadku urlopu podstawowego. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu.

Czas trwania urlopu: Rozwiń

 1. Urodzenie 1 dziecka
  • urlop podstawowy 20 tygodni
  • urlop dodatkowy 2 tygodnie
 2. Urodzenie 2 dzieci
  • urlop podstawowy 31 tygodni
  • urlop dodatkowy 3 tygodnie

Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przez matkę po porodzie, może ona z niego zrezygnować na rzecz ojca dziecka. Fakt ten należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy i złożyć wniosek o rezygnację z pozostałej części urlopu, dołączając równocześnie zaświadczenie pracodawcy ojca ze wskazanym terminem rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego.