Strona głównaSzpitalProjekty – Budżet Państwa/Państwowe Fundusze Celowe

Projekty – Budżet Państwa/Państwowe Fundusze Celowe

Wersja do druku

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 

Szpital Powiatowy w Bochni podpisał w lutym 2024 r. umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, na przyznanie w 2024 roku środków w ramach realizowania „Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej” na dofinansowanie projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez doposażenie bloku operacyjnego w urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi i obuwia operacyjnego”.

Projekt mający na celu doposażenie bloku operacyjnego w wyżej wymieniony sprzęt przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług, a także warunków pracy pracowników Szpitala poprzez zminimalizowanie czasu ich narażenia na kontakt z materiałem zakaźnym oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy podczas procesu mycia
i dezynfekcji.

Dofinansowanie: 41 186,88 zł

Całkowita wartość projektu: 51 483,60 zł

Tablica zdjęcie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szpital Powiatowy w Bochni podpisał w grudniu 2023 r. umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przyznanie w latach 2024 – 2025 środków na realizację Przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej w Bochni”. Dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Prace inwestycyjne zaplanowane są w 6 budynkach Szpitala. Projekt obejmie zakres prac, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego, zakup i montaż pomp ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej i inne.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach Szpitala, zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zastosowanie pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej, a także ograniczenie emisji CO2.

 

Kwota Dotacji: 4 370 986,00 zł
Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 4 856 652,00 zł

NFOSiGW_logo_full_color_horizontal_RGB (3)

 

 

Fundusz Medyczny – Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych

Szpital Powiatowy w Bochni podpisał w listopadzie 2023 r. umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Majewską, na przyznanie w 2024 roku środków z Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego, na realizację zadania pn. Dofinansowaniu systemu PRM w zakresie zakupu ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Zakup nowego ambulansu przyczyni się do podniesienia dostępności i jakości świadczeń udzielanych przez ZRM na terenie powiatu bocheńskiego.

Dofinansowanie: 600 000 zł.
Planowany koszt realizacji zadania: 650 000 zł.

Tablica

 

Fundusz Medyczny – Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych

Szpital Powiatowy w Bochni podpisał w listopadzie 2023 r. umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Panią Katarzynę Przybylską, na przyznanie w latach 2024 – 2025 środków z Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej współpracującej z SOR wraz z wymianą wyposażenia”.

Projekt o charakterze inwestycyjnym ma na celu modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także ściśle współpracującego z SOR – Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto, projekt obejmuje  wymianę wyposażenia w postaci zakupu nowych sprzętów m.in. przenośny aparat USG, wideolaryngoskopy, kardiomonitory czy też myjka do bronchoskopów i inne.

Minister Zdrowia przekazał środki na 2024 rok w kwocie 6 003 865 zł oraz na 2025 rok w kwocie 4 663 365 zł.

Dofinansowanie: 10 667 230 zł.
Całkowita wartość zadania: 10 667 230 zł.

Tablica na stronę internetową

Fundusz Przeciwdziałania Covid – 19

Szpital Powiatowy w Bochni podpisał w październiku umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim – Łukaszem Kmitą na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe wykonanie instalacji tlenowej w pomieszczeniach budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego – w związku z Covid – 19.

Wojewoda przekazał środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł.

Dofinansowanie: 500 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 569 429,49 zł.

RFIL

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Szpital Powiatowy w Bochni podpisał w kwietniu  umowę ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolski – Łukaszem Kmitą na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Wojewoda przekaże środki w łącznej kwocie 1 500 000,00. W ramach zadania inwestycyjnego do tutejszej placówki trafi następujący sprzęt: Monitor rzutu serca, Inkubator, Sprzęt do koagulacji, Zestaw laparoskopowy wraz z osprzętem, Diatermia elektrochirurgiczna z osprzętem oraz możliwością zamykania naczyń, 3 Aparaty USG, Aparat RTG stacjonarny.

Dofinansowanie: 1 500 000,00
Całkowita wartość zadania: 1 751 000,00

tablica_fundusze_60_401 04-29-2022

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Powiat Bocheński na podstawie Uchwały Nr XXIV/238/2021 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 maja 2021r., Uchwały Nr XXX/280/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. oraz Uchwały Budżetowej Nr XXX/284/2021 z dnia 29 grudnia 2021 udzielił Szpitalowi Powiatowemu w Bochni dotacji celowej w wysokości 10 014 050,39 zł na dofinansowanie zadania „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym”.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 8 014 050.39 zł
Środki własne Powiatu Bocheńskiego:  2000 000,00 zł
szpital_12