Poradnia neonatologiczna

Wersja do druku

Poradnia neonatologiczna  znajduje się w Pawilonie D na parterze.

Prosimy o zgłoszenie się do rejestracji na 15 min przed wyznaczoną godziną w celu dopełnienia formalności związanych z uzupełnieniem danych osobowych oraz podpisaniem oświadczenia o upoważnieniu.

 

Niezbędne dokumenty jakie należy okazać w Rejestracji:

– dokument potwierdzający tożsamość z nadanym numerem PESEL

– dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia Pacjenta

– skierowanie/4-cyfrowy kod dostępu e-skierowania do odpowiedniej poradni działającej
w ramach NFZ

 

W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty, prosimy o powiadomienie o tym fakcie.

(Art. 20 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie (…) lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.)

 

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Szczegółowy rozkład czasu pracy lekarzy pracujących w poradni znajduje się w miejscu ogólnodostępnym.

tel. do rejestracji: 14 615 32 69

Godziny pracy rejestracji

 

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
Godziny rejestracji08:00 - 14:0008:00 - 14:0008:00 - 14:0008:00 - 14:0008:00 - 14:00-