Strona głównaJednostki szpitalnePracowniePracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Wersja do druku

Kierownik Pracowni – lek. Jacek Wawrykiewicz

Rejestracja pod nr tel. (014) 61 53 266 w godzinach 9:00 – 14:00

Rejestracja osobiście w godzinach 7:30-18:00

Pracownia TK – tel.(014) 61 53 216

Do podstawowych zadań Pracowni należy:

  • wykonywanie badań Diagnostyki Obrazowej
  • interpretacja wyników badań dla oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, innych zakładów opieki zdrowotnej oraz gabinetów lekarskich