Strona głównaInformacje dla pacjentaZasady sprawowania opieki nad pacjentem przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta

Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta

Wersja do druku

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD PACJENTEM PRZEZ KREWNYCH LUB OSOBY WSKAZANE PRZEZ PACJENTA

Pacjent w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego z osobami z zewnątrz. Ma również prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez osoby bliskie pacjentowi. Opieka ta jest świadczona dobrowolnie, nie ma charakteru przymusu.

Osoba bliska/rodzina może sprawować opiekę nad pacjentem po poinformowaniu lekarza/pielęgniarki/położnej o planowanym zakresie opieki, czasie i miejscu jej wykonywania i po uzyskaniu zgody na jej wykonanie.

Na każdym z oddziałów szpitalnych – lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący, bądź inny upoważniony pracownik określa zakres opieki, jaką może świadczyć rodzina i bliscy pacjenta biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta oraz etap rekonwalescencji.

W odniesieniu do oddziałów, na których przebywają dzieci ze względu na ich bezpieczeństwo wprowadza się następujące zasady postępowania:

 • W Oddziale Dziecięcym: w stosunku do każdego dziecka wprowadza się do stosowania oświadczenie,
  które po wypełnieniu przy przyjęciu przechowywane jest w pielęgniarskiej dokumentacji medycznej.
 • W pozostałych Oddziałach Szpitalnych – pielęgniarka / położna pracująca w oddziale, gdzie hospitalizowane są dzieci jest zobowiązana zapytać przedstawicieli ustawowych / opiekunów prawnych dziecka o osoby, których obecność jest niepożądana dla dobra dziecka. W przypadku wskazania takich osób odnotować w pielęgniarskiej dokumentacji med. i przekazać pozostałemu personelowi Oddziału.

Udział rodziny (bliskich) w opiece nad pacjentem nie może utrudniać czynności diagnostyczno-leczniczych, zakłócać rytmu pracy personelu medycznego.

Udział rodziny, bliskich może być ograniczony ze względów epidemiologicznych.

Przez opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w oddziałach szpitalnych rozumiemy:

 • Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych; czytanie na głos książek/gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego.
 • Zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa dzieciom.
 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych.
 • Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry.
 • Zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łóżka.
 • Pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów (wyjątek: pacjenci nieprzytomni i mający problemy z połykaniem).
 • Pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracanie na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim.
 • Uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.
 • Towarzyszenie przy porodzie (Blok Porodowy).
 • Karmienie noworodków/ wcześniaków według instruktażu personelu ( Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka).

 

Sporządzono na podstawie Procedury: Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta.

Bochnia, lipiec 2023 r.