Strona głównaJednostki szpitalneOddziały szpitalneOddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00
II piętro tel: 14 61 53 317
III piętro tel: 14 61 53 321

 

Odwiedziny w Sp ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej odbywają się we wszystkie dni tygodnia całą dobę. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki Oddziału, w którym przebywa Pacjent. Odwiedziny nie powinny zakłócać procesu leczenia. W przypadku Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałów o tzw. wzmożonym nadzorze, których specyfika wymusza izolowanie chorych, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 

Oddział Wewnętrzny mieści się na II piętrze budynku C Szpitala Powiatowego w Bochni i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących diagnostykę oraz leczenie pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń  układu sercowo-naczyniowego (diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, wad serca, zaburzeń rytmu serca, itp).

W skład Oddziału wchodzi 5 – łóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe: kardiomonitory, defibrylatory, respiratory itp.

Ponadto w dyspozycji Oddziału znajduje się:

Pracownia elektrokardiograficzna, w której wykonuje się badania:

  • EKG spoczynkowe,
  • EKG wysiłkowe na bieżni ruchomej,
  • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera,
  • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego.

Pracownia echokardiograficzna, w której wykonuje się badania:

  • echokardiograficzne przezklatkowe,
  • USG naczyń szyi i tętnic kręgowych.

Odcinek Szybkiej Diagnostyki Internistyczno-Kardiologicznej mieści się na III piętrze budynku C Szpitala Powiatowego w Bochni. Do jego zadań należy przede wszystkim usprawnienie procesu diagnostyczno-leczniczego zarówno pacjentów kierowanych przez lekarzy rodzinnych, jak również osób, które zgłosiły się na nasz SOR i których stan wymaga dalszej diagnostyki. W trakcie procesu diagnostycznego prowadzimy ścisłą współpracę ze specjalistami z innych  oddziałów naszego szpitala.

W procesie diagnozowania pacjentów Oddział korzysta całodobowo z zaplecza diagnostycznego Pracowni: analitycznej, mikrobiologicznej, serologicznej, tomografii komputerowej, ultrasonografii, endoskopii, rentgenodiagnostyki.

W Oddziale pracuje wykwalifikowana i  doświadczona  kadra: lekarska, pielęgniarska, można korzystać z porady dietetyczki, jest prowadzona rehabilitacja pacjentów.

Oddział posiada miejsca specjalizacyjne umożliwiające szkolenie we własnym zakresie lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych.

 

Ilość łóżek: 40

Wykaz świadczonych usług i procedur – oddział wewnętrzny

Kadra Zwiń

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Tomasz Porębski

Z-ca lekarza kierującego oddziałem
lek. med. Tomasz Wojsznis

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Beata Furtak

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska II p. – (14) 61 53 317

Dyżurka pielęgniarska II p. – (14) 61 53 319

Dyżurka lekarska III p. – (14) 61 53 321

Dyżurka pielęgniarska III p. – (14) 61 53 320

Sekretariat Oddziału – (14) 61 53 326/325