Badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2

W Szpitalu Powiatowym w Bochni istnieje możliwość wykonania badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2.

1. Test antygenowy 

Badanie na obecność antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardła testem antygenowym II generacji  Abbott (tz. szybki test).

Możliwość pobrania wymazu i uzyskania w dwóch punktach:

1) w Pracowni Mikrobiologii i Bakteriologii przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00 – Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na w/w badanie pod numerem telefonu 14 61 00 137,

2) w oknie wymazowym od strony parku przy ul. Krakowskiej 31 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30 , w sobotę, 7:00 – 14:00 bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Prosimy o zgłaszanie się, w miarę możliwości, w godzinach południowych, a nie zaraz po otwarciu lub przed samym zamknięciem kiedy kolejki są największe.

2. Test PCR 

Punkt pobrań materiału biologicznego w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 mieści się od strony parku przy ul. Krakowskiej 31 , czynny od poniedziałku  do piątku w godzinach 7:00 – 14:30 , w sobotę w godzinach 7:00 – 14:00  bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Prosimy o zgłaszanie się, w miarę możliwości, w godzinach południowych, a nie zaraz po otwarciu lub przed samym zamknięciem kiedy kolejki są największe.

 

W przypadku potrzeby zasięgnięcia informacji na temat wykonywania wymazu prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 14 615 32 98

 

 

Wyniki badania na obecność wirusa SARS-CoV-2:

Istnieje możliwość sprawdzenia i pobrania wyniku badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 w formie elektronicznej.

Możliwość ta dotyczy pacjentów, u których wymaz był pobrany w punkcie wymazowym zlokalizowanym na terenie Szpitala Powiatowego w Bochni.

Wyniki są dostępne na platformie:https://kl957.elaborat.marcel.pl/?page=logowanie&barcodeLogin=true

Do uzyskania wyniku należy wykorzystać otrzymany w momencie pobrania wymazu kod ( numer badania) oraz numer PESEL lub datę urodzenia.

Wynik badania w formie wydruku można uzyskać w Punkcie Ruchu Chorych. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefonicznych. Tel. (14) 615 33-00.

 

Instrukcja dla korzystających z punktu wymazowego

instrukcja