Badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2

W Szpitalu Powiatowym w Bochni istnieje możliwość wykonania badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2.

1. Test antygenowy 

Badanie na obecność antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardła testem antygenowym II generacji  Abbott (tz. szybki test).

Możliwość pobrania wymazu w dwóch punktach:

1) w Pracowni Mikrobiologii i Bakteriologii przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00 – Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na w/w badanie pod numerem telefonu 14 61 00 137,

2) w oknie wymazowym od strony parku przy ul. Krakowskiej 31 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30 , w sobotę, 7:00 – 14:00 bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Prosimy o zgłaszanie się, w miarę możliwości, w godzinach południowych, a nie zaraz po otwarciu lub przed samym zamknięciem punktu kiedy kolejki są największe.

2. Test PCR 

Punkt pobrań materiału biologicznego w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 mieści się od strony parku przy ul. Krakowskiej 31 , czynny od poniedziałku  do piątku w godzinach 7:00 – 14:30 , w sobotę w godzinach 7:00 – 14:00  bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Prosimy o zgłaszanie się, w miarę możliwości, w godzinach południowych, a nie zaraz po otwarciu lub przed samym zamknięciem punktu kiedy kolejki są największe.

 

W przypadku potrzeby zasięgnięcia informacji na temat wykonywania wymazu prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 14 615 32 98

 

 

Wyniki badania na obecność wirusa SARS-CoV-2:

Wyniki badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 są dostępne w formie elektronicznej na internetowym portalu pacjenta e –pacjent.  W celu odbioru wyniku, należy założyć konto pacjenta na portalu e –pacjent oraz autoryzować je w punkcie pobrań szpitala (dokładne informacje i instrukcje na stronie głównej szpitala).

 Portal e-Pacjent

qr

Wyniki są również wydawane w formie papierowej w  punkcie pobrań szpitala. Do uzyskania wyniku należy wykorzystać otrzymany w momencie pobrania wymazu kod (numer badania) oraz numer PESEL lub datę urodzenia.

Możliwość ta dotyczy pacjentów, u których wymaz był pobrany w punkcie wymazowym zlokalizowanym na terenie Szpitala Powiatowego w Bochni.

W punkcie wymazowym wykonywane są również badania na obecność wirusa SARS – CoV-2 dla pacjentów skierowanych na zabiegi planowe w Szpitalu Powiatowym w Bochni.