Pracownia endoskopii

Wersja do druku

Koordynator Centrum Endoskopii – mgr Sabina Wojewoda

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:30

Rejestracja odbywa się osobiście w godzinach 7:00 – 14:30, telefonicznie w godzinach 10:30 – 14:00 pod nr tel. (014) 61 53 352 lub poprzez adres mailowy: endoskopia@szpital-bochnia.pl

Pracownia wykonuje badania z zakresu:

  • Gastroskopii
  • Kolonoskopii

 

Rejestrując się na badanie należy podać:

  1. W przypadku e-skierowania: 4-cyfrowy kod skierowania, nr PESEL pacjenta oraz numer telefonu kontaktowego pacjenta
  2. W przypadku skierowania papierowego: dane ze skierowania oraz numer telefonu kontaktowego pacjenta

 

W przypadku świadczenia udzielanego na podstawie skierowania w formie papierowej, pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

W przypadku chęci zmiany terminu badania lub całkowitej rezygnacji, prosimy o poinformowanie Rejestracji Pracowni telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem e-maila w celu umożliwienia dostępu do świadczenia innemu pacjentowi.

 

Gastroskopia w znieczuleniu

Kolonoskopia w znieczuleniu

Przygotowanie do gastroskopii diagnostycznej

Przygotowanie do kolonoskopii diagnostycznej

Upoważnienie do odbioru wyników