Strona głównaSzpitalAdministracja

Administracja

Wersja do druku

ADMINISTRACJA

Dział Organizacji i Nadzoru
Kierownik: mgr Wioletta Karteczka
tel. (14) 61 53 224
E-mail: wioletta_karteczka@szpital-bochnia.pl

Sekretariat Główny:
tel. (14) 61 53 201
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem
mgr inż. Dawid Kita
tel.(14) 61 53 300
E-mail: dkita@szpital-bochnia.pl

Dział Kadr:
Kierownik: mgr Joanna Binkowska
tel. (14) 61 53 204
E-mail: jbinkowska@szpital-bochnia.pl

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych:
Kierownik: mgr Marta Dziedzic
tel.(14) 61 53 233
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

Dział Techniczno-Gospodarczy:
Kierownik: Jan Komasa
tel. (14) 61 53 222
E-mail: kierownik.techniczny@szpital-bochnia.pl

Z-ca kierownika: Monika Kurek
tel.(14) 61 53 222
E-mail: mkurek@szpital-bochnia.pl

Dział Ekonomiczno-Finansowy:
Główna Księgowa: mgr Jolanta Korbut
tel. (14) 61 53 248 wew. 21
E-mail: jkorbut@szpital-bochnia.pl

Dział Sprzedaży i Promocji:
Kierownik: Renata Weiss
tel. (14) 61 53 203
E-mail: kontrakty@szpital-bochnia.pl
E-mail: metorg@szpital-bochnia.pl

Specjalista ds. sprzedaży i promocji: Lucyna Marszałek
tel. (14) 61 53 203
E-mail: kontrakty@szpital-bochnia.pl
E-mail: metorg@szpital-bochnia.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości,
Specjalista ds. Epidemiologii:
mgr Małgorzata Pietrzak
tel.(14) 61 53 225
E-mail:mpietrzak@szpital-bochnia.pl

Dział Technologii Informacyjnej (IT):
Kierownik: mgr inż. Tomasz Migda
tel. (14) 61 53 264
E-mail: tomasz.migda@szpital-bochnia.pl

Dział Prawny:
mec. Marcin Kowalski
tel.(14) 61 53 240
E-mail:  prawnik@szpital-bochnia.pl;
marcin.kowalski@szpital-bochnia.pl

Specjalista do spraw BHP:
mgr Magdalena Rodzaj – Biedroń
tel.(14) 61 53 384
E-mail: bhp@szpital-bochnia.pl

Inspektor do spraw PPOŻ:
Janusz Waśniowski
tel.(14) 61 53 208
E-mail: ppoz@szpital-bochnia.pl

Automatyk Zakładu:
Jan Komasa
tel.(14) 61 53 222
E-mail: automatyk@szpital-bochnia.pl