Strona głównaSzpitalAdministracja

Administracja

Wersja do druku

ADMINISTRACJA

Dział Organizacji i Nadzoru
Kierownik: mgr Wioletta Karteczka-Szostak
tel. (14) 61 53 224
E-mail: wioletta_karteczka@szpital-bochnia.pl

Sekretariat Główny:
tel. (14) 61 53 201
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Dział Kadr:
Kierownik: mgr Joanna Binkowska
tel. (14) 61 53 204
E-mail: jbinkowska@szpital-bochnia.pl

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych:
Kierownik: mgr Marta Dziedzic
tel. (14) 61 53 233
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

Dział Techniczno-Gospodarczy:
Kierownik: Jan Komasa
tel. (14) 61 53 222
E-mail: automatyk@szpital-bochnia.pl

Z-ca kierownika: Monika Kurek
tel. (14) 61 53 222
E-mail: mkurek@szpital-bochnia.pl

Dział Ekonomiczno-Finansowy:
Główna Księgowa: mgr Jolanta Korbut
tel. (14) 61 53 248 wew. 21
E-mail: jkorbut@szpital-bochnia.pl

Dział Sprzedaży 
Kierownik: mgr Lucyna Marszałek
tel. (14) 61 53 203
E-mail: metorg@szpital-bochnia.pl

Dział Technologii Informacyjnej (IT):
Kierownik: mgr inż. Tomasz Migda
tel. (14) 61 53 264
E-mail: tomasz.migda@szpital-bochnia.pl

Dział Prawny:
mec. Marcin Kowalski
tel. (14) 61 53 240
E-mail:  marcin.kowalski@szpital-bochnia.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
mgr Monika Fischer
tel. (14) 61 53 357
E-mail: mfischer@szpital-bochnia.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
mgr Monika Mucha
tel. (14) 61 53 346
E-mail: monika.mucha@szpital-bochnia.pl

Specjalista ds. Epidemiologii:
mgr Małgorzata Pietrzak
tel. (14) 61 53 225
E-mail: mpietrzak@szpital-bochnia.pl

Starszy specjalista do spraw BHP:
mgr Magdalena Rodzaj – Biedroń
tel. (14) 61 53 222
E-mail: bhp@szpital-bochnia.pl

Inspektor do spraw PPOŻ:
Janusz Waśniowski
tel. (14) 61 53 208
E-mail: ppoz@szpital-bochnia.pl

Pielęgniarka Naczelna:
mgr Renata Weiss
tel. (14) 61 53 205
E-mail: renata.weiss@szpital-bochnia.pl 

Apteka Szpitalna:
Kierownik: mgr Angelika Tworzydło
tel. (14) 61 53 210
E-mail: atworzydlo@szpital-bochnia.pl

Dział Żywienia:
Kierownik: Magdalena Walosek
tel. (14) 61 53 353
E-mail: magdawalosek@szpital-bochnia.pl