Strona głównaZamówienia i konkursyKonkursy na stanowiska kierownicze

Konkursy na stanowiska kierownicze

Wersja do druku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
w porozumieniu
z
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki/rza Oddziałowej/go w  Oddziale Dziecięcym
w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

ogłoszenie dot. konkursu – pielęgniarka oddziałowa Oddział Dziecięcy

Status: TRWA

linia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
w SP ZOZ  „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
w porozumieniu
z
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
w porozumieniu
z
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
w porozumieniu
z
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Położnej Oddziałowej w Oddziału Noworodków
w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
w porozumieniu
z
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
w porozumieniu
z
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Położnej Oddziałowej w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Noworodka im. WOŚP
w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
w porozumieniu
z
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
w porozumieniu
z
Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej z pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu postępowoania w trybie konkursu ofert

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Zarząd Powiatu w Bochni
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital
Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 31, 32–700 Bochnia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o stanowisko

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Zarząd Powiatu w Bochni
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital
Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 31, 32–700 Bochnia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin organizacyjny

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im bł. Marty Wieckiej

ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia

w porozumieniu z

Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki/ Położnej Oddziałowej w Oddziale Ginekologicznym w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”
bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
Pielęgniarki Naczelnej

Odwołanie posiedzenia_komisji_konkursowej

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

 

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”
bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Dziecięcym

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”
bł. Marty Wieckiej
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
Pielęgniarki Oddziałowej w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Status: ROZSTRZYGNIĘTY

linia