Strona głównaJednostki szpitalneOddziały szpitalneOddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 13.30

Tel. 14 61 53 251
Odwiedziny w Sp ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej odbywają się we wszystkie dni tygodnia całą dobę. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent. Odwiedziny nie powinny zakłócać procesu leczenia. W przypadku Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałów o tzw. wzmożonym nadzorze, których specyfika wymusza izolowanie chorych, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 

W naszym Oddziale diagnozujemy i leczymy Pacjentów w zakresie chirurgii ogólnej oraz onkologicznej, z uwzględnieniem chorób narządów jamy brzusznej, piersi, tarczycy, żył kończyn dolnych, chorób proktologicznych, przepuklin a także chorób tkanek miękkich i skóry.

Wykonujemy zabiegi zarówno metodą klasyczną jak i laparoskopowo, szczególnie operacje pęcherzyka żółciowego, przepuklin pachwinowych metodą TAPP, a także laparoskopowe zabiegi w zakresie jelita grubego (nasi lekarze przeszli szkolenie w ramach programu STEP Academy). Poza zabiegami planowymi w Oddziale wykonujemy także operacje w trybie pilnym – ostrodyżurowe.

W ramach Pododdziału Chirurgii Onkologicznej współpracujemy z Centrum Onkologii w Nowym Sączu, aby zapewnić Pacjentom z chorobami nowotworowymi kompleksową opiekę wielodyscyplinarną. Pacjenci objęci są szybką diagnostyką w ramach karty DILO oraz opieką Koordynatora Pakietu Onkologicznego, co ułatwia zaplanowanie wszystkich etapów leczenia. W naszym szpitalu odbywają się także konsylia onkologiczne. U Pacjentów z rakiem piersi i czerniakiem wykonujemy usunięcie węzła wartownika metodą ferromagnetyczną (sonda Sentimag).

Ściśle współpracujemy z pełnoprofilową Pracownią Endoskopii, w której poza badaniami diagnostycznymi, wykonujemy także zabiegi cholangiopankreatografii wstecznej (ERCP) oraz opaskowania żylaków przełyku.

Do własnej dyspozycji posiadamy nowoczesny aparat USG, umożliwiający precyzyjną diagnostykę, a także wykonywanie biopsji celowanych.

W naszym Szpitalu działają Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradni Proktologiczna oraz Poradnia Onkologiczna, w których kwalifikujemy Pacjentów do leczenia operacyjnego, a także zapewniamy opiekę po wypisie z Oddziału.

W Oddziale zapewniamy wczesną rehabilitację pooperacyjną, aby przyspieszyć powrót do zdrowia po zabiegach chirurgicznych. Pacjentów otaczamy także pełną opieką psychologiczną oraz dbamy o właściwe odżywienie zarówno przed jaki po operacjach, tak by procesy gojenia przebiegały sprawnie.

W Oddziale posiadamy 3 miejsca specjalizacyjne, umożliwiające realizację szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej.

Ilość łóżek: 30

 

Kadra Zwiń

Lekarz Kierujący Oddziałem:
prof. dr hab. med. Piotr Skotnicki

Zastępca Kierującego Oddziałem:
lek. Wiesław Żukowski

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr pielęgniarstwa Dorota Lech

Lekarze specjaliści:
lek. Piotr Aleksandrowicz
lek. Patrycja Ciesielska
lek. Tomasz Nikliński
lek. Małgorzata Ozaist
lek. Grzegorz Szydłowski

Lekarze rezydenci:
lek. Mateusz Grabiec
lek. Ilona Knapczyk
lek. Maciej Tarsa

Koordynator Pakietu Onkologicznego:
Katarzyna Szpyrka

Sekretariat Oddziału:
Teresa Kłusek
Monika Zgłobicka
Joanna Rakoczy

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400
Dyżurka lekarska:  (14) 61 53 251
Dyżurka pielęgniarska Oddziału Chirurgii: (14) 61 53 254
Dyżurka pielęgniarska Pododdziału Onkologii : (14) 61 53 382
Sekretariat Oddziału:  (14) 61 53 335