Koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej – mgr Sabina Wojewoda

Rejestracja pod nr tel. (014) 61 53 266 w godzinach 10:30 – 14:00

Rejestracja osobiście w godzinach 7:30-18:00

Pracownia wykonuje badania z zakresu:

  • jamy brzusznej
  • gruczołu krokowego
  • stawów biodrowych i mózgu u dzieci
  • tarczycy
  • piersi
  • stawów kolanowego
  • węzłów chłonnych i innych narządów lub zmian położonych powierzchownie
  • USG DOPPLER z kolorowym obrazowaniem przepływów

 

Koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej: mgr Sabina Wojewoda

 

Przygotowanie do badania USG

Upoważnienie do odbioru wyników