Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej kierowane jest przez – mgr Beatę Jaglarz specjalistę mikrobiologii medycznej
W skład Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

1. Pracownia Analityczno-Hormonalna
2. Pracownia Serologii i Bank Krwi
3. Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii

Pracownie wpisane są do ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. W Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej pracują doświadczeni analitycy: diagności laboratoryjni z wyższym wykształceniem, technicy analitycy. Pracownie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej objęte są kontrolą wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną przez Centralny Ośrodek Jakości w Diagnostyce w Łodzi oraz przez Ośrodek w Hamburgu. Pracownie uzyskały Certyfikaty i Zaświadczenia Jakości wykonywanych badań. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi dla pacjentów z prywatnych gabinetów, bez skierowań oraz z Ośrodków, z którymi Szpital zawarł umowę.

Wybierz pracownię z listy poniżej: