Strona głównaJednostki szpitalneOddziały szpitalneOddział Opiekuńczo-Leczniczy z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej

Wersja do druku

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej mieści się przy ul. Karolina 16 w Bochni.

Warunkami koniecznymi do przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej są:

–  złożenie kompletnych dokumentów wskazanych jako poniższy wykaz dokumentów (plik Informacja dla osób ubiegających się o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej),

informacje o dochodach osoby ubiegającej się o umieszczenie w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej (Ksero decyzji organu emerytalno-rentowego ZUS, KRUS lub Opieki Społecznej + ostatni odcinek renty/emerytury),

założenie pacjentowi rachunku bankowego, na który będzie przekazywane 30% pozostałego świadczenia.

Prosimy o zapoznanie się pacjentów oraz członków ich najbliższej rodzinny z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania na przyjęcie do Oddziału (plik Ważne wskazówki dla pacjentów i członków ich najbliższej rodziny).

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 11.00 – 13.00
tel: 14 610 48 03
Odwiedziny w Sp ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej odbywają się we wszystkie dni tygodnia całą dobę. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent. Odwiedziny nie powinny zakłócać procesu leczenia. W przypadku Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałów o tzw. wzmożonym nadzorze, których specyfika wymusza izolowanie chorych, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 

Zarządzenie 10-2023 w sprawie wykazu dokumentów dla osób starających się o przyjęcie do OOL

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 10/2023

Informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej

Ważne wskazówki dla pacjentów i członków ich najbliższej rodziny

Załącznik nr 1 wniosek o wydanie skierowania

Załącznik nr 2 wywiad-pielegniarski-i-zaswiadczenie-lekarskie

Załącznik nr 3 skierowanie-do-zakladu-opiekunczo-leczniczego

Załącznik nr 4-karta-oceny-swiadczeniobiorcy

Załącznik nr 5 wniosek o objęcie opieką

Załącznik nr 6 oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt, opłatach

Załącznik nr 7 oświadczenie o zmianach sytuacji

załącznik nr 8 karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach zakładu opiekuńczo – leczniczego

Kadra Zwiń

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. med. Bogdan Szymczyk

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem:
dr n. med. Aleksandra Trojak

Pielęgniarka Oddziałowa:
Urszula Maślak

Koordynator Pionu Opiekuńczo-Leczniczego:
mgr Renata Weiss

 

 

Telefony Rozwiń

Centrala: 14 610 48 00

Lekarz dyżurny: 14 610 48 03

Dyżurka pielęgniarska – parter: 14 610 48 00
Dyżurka pielęgniarska – piętro: 14 610 48 09

Sekretariat Oddziału: 14 610 48 02