Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjęć przez poszczególnych lekarzy dostępne są w rejestracji.

Skierowanie, nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,

 

Skierowanie nie jest wymagane:

 • dla osób chorych na gruźlicę;
 • dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • w zakresie leczenia uzależnień: dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia, dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania
  w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną;
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • dla dzieci w zakresie leczenia chorób wrodzonych, które stwierdzono w wyniku badań przesiewowych;
 • dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (zaznaczony pkt.7 i 8
  w orzeczeniu o niepełnosprawności);

dla osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację
II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;

 

Koordynator Poradni Specjalistycznych:

mgr Beata Abrowska

 

Wybierz poradnię z listy poniżej: