Od dnia 15.12.2021 pracownia mieści się na piętrze III. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 – 13:30

Rejestracja tel. (014) 61 53 305

Pracownia wykonuje badania z zakresu:

  • EKG spoczynkowe
  • EKG wysiłkowe
  • EKG metodą Holtera
  • RR metodą Holtera

Koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej: mgr Sabina Wojewoda