Strona głównaSzpitalWydawanie opinii dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Wydawanie opinii dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Wersja do druku

Na podstawie Zarządzenia Nr 20 z dnia 17.03.2016 r. Dyrektora SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2016 r.


  1. SPZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.
  2. Wniosek o wydanie opinii należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Powiatowego nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
  3. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o ich wydanie.
  4. Za wydanie opinii SPZOZ pobiera opłatę w wysokości 100,00 zł brutto.
  5. Wniosek złożony przez Organizatora imprezy o wydanie opinii powinien zawierać:

dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon), imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej wraz z telefonem kontaktowym, termin imprezy, lokalizację imprezy, przewidywaną ilość uczestników, informacje dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania opinii, nazwę i adres podmiotu, który będzie realizował zabezpieczenie imprezy oraz dowód dokonania opłaty za wydanie opinii.

Do wniosku powinny być również dołączone informacje zgodne z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

  1. Organizator imprezy wnioskujący o wydanie opinii może uiścić opłatę bezpośrednio w Kasie SPZOZ codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 14,30 lub przelewem na konto bankowe: 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 tytułem: „wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia imprezy masowej”

 

 

Podstawa prawna art. 25 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 tj.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz.181),