Strona głównaSzpitalWydawanie opinii dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Wydawanie opinii dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Wersja do druku

Na podstawie Zarządzenia Nr 54/2023 z dnia 25.04.2023 r. Dyrektora SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej obowiązującego od dnia 25/04/2023

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.
 2. Wniosek o wydanie opinii należy złożyć na Dziennik Podawczy Szpitala nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 3. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o ich wydanie.
 4. Za kompletny wniosek uznaje się wniosek zawierający:
   • dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon), imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej wraz z telefonem kontaktowym
   • termin imprezy
   • lokalizacje imprezy
   • przewidywana ilość uczestników
   • informacje dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania opinii
   • nazwę i adres podmiotu, który będzie  realizował zabezpieczenie imprezy

  Do wniosku powinny być również dołączone informacje zgodne z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 5. Za wydanie opinii Szpital pobiera opłatę w wysokości 150,00 zł brutto.
 6. Organizator imprezy wnioskujący o wydanie opinii uiszcza opłatę, przed otrzymaniem decyzji, przelewem na konto bankowe Szpitala: 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 tytułem: „wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia imprezy masowej”.

 

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2022.1466), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012r. poz.181)