SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BOCHNI
SZPITAL POWIATOWY

IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ

32-700 BOCHNIA
UL. KRAKOWSKA 31

NIP: 868-16-04-021
REGON: 000304349
KRS: 0000031986

Centrala Telefoniczna (0-14) 615 34 00

Sekretariat Dyrekcji (0-14) 615 32 01

Sekretariat Dyrekcji (fax) (0-14) 615 32 02
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl

Sekretariat Oddziału Ginekologii
(014) 615 33 33

Oddział Położniczy (Porodówka)
(014) 615 32 96

Oddział Noworodków
(014) 615 32 91

Poradnia dla Kobiet
(014) 615 32 69