Modernizacja i przebudowa budynku C wraz z realizacją zadania „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału ratunkowego i Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej współpracującej z SOR wraz z wymianą wyposażenia” oraz zadania Modernizacja budynków szpitala – termomodernizacja obiektów SP ZOZ „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-11/TP/2024

Modernizacja i przebudowa budynku C wraz z realizacją zadania
„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału ratunkowego i Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej współpracującej z SOR wraz z wymianą wyposażenia” oraz zadania Modernizacja budynków szpitala – termomodernizacja obiektów SP ZOZ „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e583298-dd4f-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e583298-dd4f-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowanie/konkursy”).