zapytanie ofertowe: Dostawa urządzeń chłodniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 26.03.2024, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-6/ZO/2024

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dostawa urządzeń chłodniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
Przedmiot Zamówienia został podzielony na pakiet:
Pakiet nr 1 – Chłodziarka wraz z rejestratorem
Pakiet nr 2 – Chłodziarka
Pakiet nr 3 – Zamrażarka

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1A do Zapytania Ofertowego – Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa.