Świadczenie usług w zakresie objęcia opieką serwisową oraz aktualizacji oprogramowania InfoMedica oraz AMMS objętego nadzorem autorskim producenta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-12/TP/2024

Świadczenie usług w zakresie objęcia opieką serwisową oraz aktualizacji oprogramowania InfoMedica
oraz AMMS objętego nadzorem autorskim producenta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e368e553-d6f8-11ee-8305-7e4937eb936d

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e368e553-d6f8-11ee-8305-7e4937eb936d