Świadczenie usług w zakresie objęcia opieką serwisową oraz aktualizacji oprogramowania InfoMedica, AMMS objętego nadzorem autorskim producenta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 22.02.2022, godz: 13:00 Sygnatura: DZ-271-1-7/2022

Świadczenie usług w zakresie objęcia opieką serwisową
oraz aktualizacji oprogramowania InfoMedica, AMMS objętego nadzorem autorskim producenta
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00051066/01 z dnia 09.02.2022

Identyfikator postępowania de233565-7974-47c3-a400-a4066052fbea