Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-5/TP/2023

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00118945/01 z dnia 2023-03-02

Identyfikator postępowania na Platformie e Zamówienia: ocds-148610-2ba5c266-b83e-11ed-9236-36fed59ea7dd

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2ba5c266-b83e-11ed-9236-36fed59ea7dd

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2ba5c266-b83e-11ed-9236-36fed59ea7dd