Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część VII – (II).

Wersja do druku
Status: Trwa Termin składania: 02.06.2023, godz: 11:00 Sygnatura: DZ-271-1-11/PN/2023

Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część VII – (II).

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 25.04.2023 Z NUMEREM: 2023/S 081-246139

identyfikator (ID) postępowania na Platformie e Zamówienia: ocds-148610-bb6483ba-d1f6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb6483ba-d1f6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb6483ba-d1f6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowanie/konkursy”).