Dostawa wyposażenia medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – cz. I

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: Dz-271-1-10/TP/2023

Dostawa wyposażenia medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – cz. I

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie 2023/BZP 00185928/01 z dnia 20 kwietnia 2023

Identyfikator postępowania ocds-148610-cd7b9900-df6a-11ed-9355-06954b8c6cb9

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd7b9900-df6a-11ed-9355-06954b8c6cb9

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd7b9900-df6a-11ed-9355-06954b8c6cb9