Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część V.

Wersja do druku
Status: Trwa Termin składania: 15.06.2022, godz: 11:00 Sygnatura: DZ-271-1-10/2022

Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego
w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”- Część V.

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W DUUE W DNIU 17.05.2022r.
Z NUMEREM: 2022/S 095-261922.

Identyfikator postępowania fb7dfe4e-df05-4525-9627-4c19acb986b4
Projekt pn. nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.,
w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu
Operacyjnego oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska.

Dodatkowe materiały: