Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-13-TP-2024

Dostawa środków ochrony indywidualnej
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c0bf4237-dbb4-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c0bf4237-dbb4-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d