Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-17/TP/2023

Dostawa środków dezynfekcyjnych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00230490/01 z dnia 2023-05-24
ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67f413da-f967-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67f413da-f967-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b