Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-7/TP/2024

Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.
ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dff3913a-cbfd-11ee-a84d-d63fc4d19e65
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dff3913a-cbfd-11ee-a84d-d63fc4d19e65