Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej cz. II

Wersja do druku
Status: Trwa Sygnatura: DZ-271-1-24/PN/2024

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej cz. II

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e583298-dd4f-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e583298-dd4f-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d