Dostawa siatek przepuklinowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-2/TP/2024

Dostawa siatek przepuklinowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-039a3d56-c0d9-11ee-9897-f6855eb846c0

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-039a3d56-c0d9-11ee-9897-f6855eb846c0