Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej II.

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-4/TP/2024

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej II.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-295cefee-c4e7-11ee-a84d-d63fc4d19e65
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-295cefee-c4e7-11ee-a84d-d63fc4d19e65