Dostawa paliw płynnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-15/ZO/2024

Dostawa paliw płynnych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00255692 z dnia 2024-03-22
ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82a9a1d0-e81b-11ee-a01e-f641a8763d5f

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82a9a1d0-e81b-11ee-a01e-f641a8763d5f