Dostawa nabiału dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-18/TP/2024

Dostawa nabiału dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0e03f976-f706-11ee-8d01-6607a228ef1b

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0e03f976-f706-11ee-8d01-6607a228ef1b