Dostawa materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych dla Centrum endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 06.04.2022, godz: 12:00 Sygnatura: DZ-271-1-12/2022

Dostawa materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych
dla Centrum endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091516/01 z dnia r. 18.03.2022
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00098720/01 z dnia r. 25.03.2022

Identyfikator postępowania b8b76d9b-ef7a-474e-bd0f-a3dca52a8768