Dostawa materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych dla Centrum endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-6/TP/2023

Dostawa materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych dla Centrum endoskopii
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANO W BZP
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00130096/01 z dnia 2023-03-10

Identyfikator postępowania ocds-148610-c91cfe85-bf2c-11ed-b311-9aae6ad31be8

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c91cfe85-bf2c-11ed-b311-9aae6ad31be8

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c91cfe85-bf2c-11ed-b311-9aae6ad31be8