Dostawa artykułów żywnościowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty Sygnatura: DZ-271-1-20/TP/2023

Dostawa artykułów żywnościowych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00250067/01 w dniu 2023-06-06
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3222bcab-0461-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3222bcab-0461-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowanie/konkursy”)