Strona głównaJednostki szpitalneOddziały szpitalneOddział Okulistyczny – leczenie „jednego dnia”

Oddział Okulistyczny – leczenie „jednego dnia”

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 11.00 – 14.00

Od 1 lutego 2009 r. rozpoczął funkcjonowanie Oddział Okulistyczny – leczenie „jednego dnia” w którym wykonywane są świadczenia wysokospecjalistyczne o charakterze zabiegowym. Przyjęcia pacjentów do zabiegów okulistycznych odbywają się w sposób planowy na podstawie skierowania lekarza.

W dniu zgłoszenia pacjentowi zostaje wyznaczony termin zabiegu operacyjnego – pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Zabiegi wykonywane są przez wysokiej klasy specjalistów okulistyki głównie są to operacje zaćmy.
Ocenę stanu zaawansowania zaćmy i ewentualną kwalifikację do operacji wykonuje lekarz okulista. Przed operacją lekarz bada oko i wykonuje pomiary, aby obliczyć moc sztucznej soczewki potrzebnej do wszczepienia.

Operację zaćmy wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, kroplami lub zastrzykami około oka. Zabieg operacji zaćmy wykonywany jest na sali operacyjnej (sterylnej), gdzie chirurg okulista posługując się bardzo małymi narzędziami wykonuje zabieg pod mikroskopem operacyjnym. Obecnie metodą z wyboru jest fakoemulsyfikacja – jądro soczewki jest rozbijane przy pomocy ultradźwięków i odsysane. Metoda ta pozwala na stosowanie niewielkiego cięcia, co przyspiesza gojenie, zmniejsza astygmatyzm pooperacyjny oraz możliwość wystąpienia powikłań. Usuwa się prawie całą soczewkę pozostawiając jedynie część jej torebki, do której wszczepia się sztuczną soczewkę. Pacjenci przed zabiegiem operacyjnym otrzymują w formie pisemnej informację jak należy przygotować się do zabiegu., a także po przebytym zabiegu pacjenci otrzymują odpowiednie wskazówki i zalecenia co do dalszego postępowania.

Do zadań realizowanych przez Oddział należy:

  • Przekazanie pacjentowi stosownych wskazówek w formie pisemnej dotyczących zasad postępowania przed zabiegiem oraz zasad pobytu w oddziale.
  • Przygotowanie i zakwalifikowanie pacjenta do wykonania świadczenia,
  • Przyjęcie pacjenta i przeprowadzanie zabiegu operacyjnego według ustalonego rozkładu zabiegów w trybie jednego dnia.
  • Sprawowanie opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym, do momentu opuszczenia oddziału.
  • Udzielenie pacjentowi wskazówek i zasad postępowania po zabiegu operacyjnym,
  • Przeprowadzenie wizyty kontrolnej po zabiegu operacyjnym.

Telefony Zwiń

Rejestracja i informacja: w poniedziałki i środy w godzinach: 12:00-14:00 tel. 664 955 372

Gabinet lekarski tel. (14) 61 53 247