Strona głównaJednostki szpitalnePracowniePracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Wersja do druku

Koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej – mgr Sabina Wojewoda

Badania Tomografii Komputerowej (TK) wykonywane są w naszej pracowni wyłącznie w ramach podpisanej umowy z NFZ ( konieczne jest skierowanie od Lekarza Specjalisty który ma podpisaną umowę z NFZ).

Pracownia TK nie wykonuje badań komercyjnych

Rejestracji na badanie można dokonać:
– osobiście w rejestracji Centrum Diagnostyki Obrazowej (CDO) w godzinach 07:30-18:00 od poniedziałku do piątku ( poziom -1)
– telefonicznie pod numerem telefonu 014 61-53-266 w godzinach 10:30-14:00 od poniedziałku do piątku
– poprzez adres e-mail cdo@szpital-bochnia.pl.
Na każdy otrzymany e-mail postaramy się odpowiedzieć w ciągu 2 dni roboczych.

Badania Tomografii Komputerowej są wykonywane w następujące dni:
Poniedziałki 08:00- 18:00
Wtorki 08:00- 15:00
Środy 08:00-14:00
Czwartki 08:00-14:00
Piątki 08:00- 15:00

Odbiór wyników badań możliwy osobiście lub przez osoby trzecie (posiadające upoważnienie) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30- 18:00 w rejestracji Centrum Diagnostyki Obrazowej ( poziom-1). Każdorazowo osoba odbierająca wyniki badań musi mieć dokument tożsamości ze zdjęciem.

Do podstawowych zadań Pracowni należy:

  • wykonywanie badań Diagnostyki Obrazowej
  • interpretacja wyników badań dla oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, innych zakładów opieki zdrowotnej oraz gabinetów lekarskich

INFORMACJA O WPŁYWIE WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792 art. 32 c pkt. 2).

Prowadzona działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych oraz badań tomografii komputerowej.

Informuję, iż na podstawie:

  • Wyników pomiarów osłon stałych pracowni rentgenowskich
  • Wyników odczytów dawkomierzy indywidualnych
  • Wyników regularnie przeprowadzanych testów eksploatacyjnych aparatów rentgenowskich
  • Wyników audytów przeprowadzanych w jednostce

Szpital nie stanowi zagrożenia radiacyjnego dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Prowadzona działalność nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

 

Koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej: mgr Sabina Wojewoda

 

Przygotowanie do badania TK

Upoważnienie do odbioru wyników

TK-Informacja dla pacjenta