Strona głównaJednostki szpitalneOddziały szpitalneOddział Chorób Wewnętrznych z Pododdzialem Kardiologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdzialem Kardiologicznym

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 11.00 – 13.00

Oddział Wewnętrzny mieści się na II i III piętrze budynku C Szpitala Powiatowego w Bochni i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących diagnostykę oraz leczenie pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń  układu sercowo-naczynowego (diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, wad serca, zaburzeń rytmu serca, itp).

Na Oddziale zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii oraz specjalizujący się w tych  dziedzinach.

W skład oddziału wchodzi 4 – łóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe: kardiomonitory, defibrylatory, respiratory itp.

Ponadto w dyspozycji Oddziału znajduje się:

Pracownia elektrokardiograficzna, w której wykonuje się badania:

  • EKG spoczynkowe,
  • EKG wysiłkowe na bieżni ruchomej,
  • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera,
  • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego.

Pracownia echokardiograficzna, w której wykonuje się badania:

  • echokardiograficzne przezklatkowe,
  • USG naczyń szyi i tętnic kręgowych.

W procesie diagnozowania pacjentów Oddział korzysta całodobowo z zaplecza diagnostycznego Pracowni: analitycznej, mikrobiologicznej, serologicznej, tomografii komputerowej, ultrasonografii, endoskopii, rentgenodiagnostyki.

Oddział posiada miejsca specjalizacyjne umożliwiające szkolenie we własnym zakresie lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych.

Ilość łóżek: 48

Wykaz świadczonych usług i procedur – oddział wewnętrzny

Kadra Zwiń

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Tomasz Porębski

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Beata Furtak

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:
mgr Justyna Sarlińska

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska II p. – (14) 61 53 317

Dyżurka lekarska III p. – (14) 61 53 321

Dyżurka pielęgniarska II p. – (14) 61 53 319

Dyżurka pielęgniarska III p. – (14) 61 53 322

Sekretariat Oddziału – (14) 61 53 326/325