Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 695181670.

wyłącznie w godzinach 11.00 – 13.00

Szpitalny Oddział Ratunkowy został uruchomiony w 2002 r. – realizuje szeroki zakres działań, wstępnie diagnozując i lecząc osoby, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia po wypadkach, urazach, zatruciach zarówno dorosłych jak i dzieci.

Praca na tym oddziale to gotowość do podjęcia natychmiastowych, szybkich i fachowych działań ze strony personelu medycznego, dlatego wymaga odpowiednich predyspozycji i umiejętności zawodowych od których niejednokrotnie zależy życie pacjenta. W związku z czym personel medyczny ciągle podnosi swoje kwalifikacje między innymi poprzez uczestnictwo w specjalizacjach, kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii – dwie pielęgniarki z Oddziału uzyskały specjalizację z medycyny ratunkowej. Szerokie spektrum działań jakie realizuje oddział wymaga nie tylko fachowego personelu, który jest tutaj podstawą, ale także specjalistycznego sprzętu medycznego. Oddział został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, która służy przywracaniu i podtrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych. Komfort pracy oddziału to także całodobowy dostęp do bazy diagnostycznej Szpitala oraz możliwość konsultacji specjalistycznych. W przypadkach w których istnieje konieczność przewiezienia pacjenta do ośrodka o wyższym poziomie referencyjności, dysponującym bardziej specjalistyczną aparaturą medyczną, oddział ratunkowy zabezpiecza transport sanitarny.

Zespoły Ratownictwa Medycznego

Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonują w strukturze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego od 2008 r.:

Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego:

  • Dwa Zespoły Specjalistyczne „S”, które stacjonują w Bochni oraz w Trzcianie,
  • Trzy Zespoły Podstawowe „P”, które stacjonują w Bochni, Muchówce oraz w Dziewinie

Do zadań zespołów ratownictwa medycznego należy:

  • udzielanie i organizowanie bezzwłocznej pomocy medycznej osobom, które uległy wypadkom, urazom, nagłym zachorowaniom, oraz nagłemu pogorszeniu stanu zdrowia skutkującemu zagrożeniem życia – w miejscu zdarzenia lub zamieszkania,
  • organizowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof i w innych masowych akcjach na terenie powiatu,
  • realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ilość łóżek: 14

Wykaz świadczeń i procedur

Kadra Zwiń

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. med. Jarosław Gucwa

Zastępca
dr. n. med. Stanisław Górski

Pielęgniarz Oddziałowy SOR:
Bartłomiej Czyż

Pielęgniarka Oddziałowa ZRM:
Barbara Przyborowska

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

SOR Ambulatorium Chirurgiczne – (014) 61 53 262

SOR Ambulatorium Internistyczne – (014) 61 53 302

Numer dla osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia – 695181670