Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 11.00 – 13.00

Wznowienie odwiedzin w Oddziale Opiekuńczo – Leczniczym

Odwiedziny możliwe są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Oddziałową pod numerem telefonu 14 61 53 276. U pacjenta przebywać może wyłącznie jedna osoba. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez osobę odwiedzającą certyfikatu potwierdzającego pełne szczepienie przeciwko COVID-19.

 

Zarządzenie nr 64 w sprawie przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni.
Wykaz dokumentów dla osób starających się o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni.

Załącznik 1 – Wniosek o wydanie skierowania.
Załącznik 2 – Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.
Załącznik 3 – Skierowanie.
Załącznik 4 – Karta oceny świadczeniobiorcy.
Załącznik 5 – Wniosek o objęcie opieką.
Załącznik 6 – Oświadczenie o opłatach.
Załącznik 7 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt.
Załącznik 8 – Oświadczenie o zmianach sytuacji.

Kadra Zwiń

Ordynator Oddziału:
lek. med. Bogdan Szymczyk

Pielęgniarka Oddziałowa:
Urszula Maślak

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska (14) 61 53 277

Dyżurka pielęgniarska (14) 61 53 276

Sekretariat Oddziału (14) 61 53 276