Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 11.00 – 13.00
tel: 14 61 53 276
Odwiedziny odbywają się w godzinach 12.00-15.00. Warunkiem koniecznym jest posiadanie maseczki ochronnej.

Zarządzenie nr 64 w sprawie przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni.
Wykaz dokumentów dla osób starających się o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni.

Załącznik 1 – Wniosek o wydanie skierowania.
Załącznik 2 – Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Załącznik 3 – Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
Załącznik 4 – Karta oceny świadczeniobiorcy.
Załącznik 5 – Wniosek o objęcie opieką.
Załącznik 6 – Oświadczenie o opłatach.
Załącznik 7 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt.
Załącznik 8 – Oświadczenie o zmianach sytuacji.

Kadra Zwiń

Ordynator Oddziału:
lek. med. Bogdan Szymczyk

Pielęgniarka Oddziałowa:
Urszula Maślak

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska (14) 61 53 276

Dyżurka pielęgniarska (14) 61 53 276

Sekretariat Oddziału (14) 61 53 276