Strona głównaJednostki szpitalneOddziały szpitalneOddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka im. WOŚP

Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka im. WOŚP

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 11.00 – 13.00

 

Szanowni Rodzice,

 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odwiedzin w naszym oddziale pragniemy poinformować, iż odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 15.00 – 19.00. U pacjenta przebywać może wyłącznie jedna osoba. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez osobę odwiedzającą certyfikatu potwierdzającego pełne szczepienie przeciwko COVID-19.

 

W Oddziale możliwe jest „kangurowania” noworodka przez Rodziców, czyli kontaktu skóra do skóry po urodzeniu dziecka drogą cięcia cesarskiego. Warunkiem kangurowania jest okazanie QR COVID w aplikacji mObywatelChcemy poinformować, iż w Naszym Szpitalu zachęcamy Mamy bezpośrednio po zakończeniu operacji, na Sali Pooperacyjnej do takiego kontaktu skóra do skóry, a także pomagamy w przystawieniu noworodka do piersi, by tym samym rozpocząć i ułatwić laktację. Oczywiście decyzję o takim postępowaniu uzależniamy od stanu Mamy i Dziecka. W sytuacji, gdy niemożliwy jest kontakt Maleństwa z Mamą, możliwe jest przytulenie i kangurowanie przez Tatę w Oddziale Noworodków.

Dodatkowo prosimy o zachowanie w tym przypadku specjalnej ostrożności związanej z epidemią SARS Cov-2: zasłanianie ust i nosa przy użyciu maski FFP2,ubranie fartucha ochronnego, okresową dezynfekcję rak przez cały czas pobytu w szpitalu. Chcielibyśmy jednak zastrzec, iż w obecnej chwili, przy procedurach związanych z pandemią SARS Cov-2 możliwości i czas kontaktu może ulegać zmianom, o czym decyduje personel Oddziału Noworodków.

 

Oddział Noworodkowy funkcjonuje w całościowym systemie opieki perinatalnej i jest oddziałem II stopnia referencyjności. Jesteśmy ściśle związani z Oddziałem Położniczym, ponieważ dla naszych podopiecznych bliskość matki jest podstawą poczucia bezpieczeństwa i warunkiem prawidłowego rozwoju. W Szpitalu w Bochni przychodzi na świat ponad 1000 noworodków.

Zapewnienie jak najlepszych warunków nowonarodzonemu dziecku i jego matce jest, w naszym odczuciu, podstawowym zadaniem Oddziału. Dlatego znaczną część czasu pracy personelu pochłaniają nie tylko zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne ale także kontakt z matkami. Aby pomóc matce trzeba starać się zrozumieć, z czego wynikają jej trudności czy lęki, wysłuchać ją i taktownie, ale w miarę szczegółowo zebrać informacje mogące mieć znaczenie w dalszym postępowaniu z dzieckiem. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do karmienia piersią. Bezpośrednia pomoc matce uczącej się przystawiać dziecko do piersi, fachowy instruktaż a przede wszystkim zachęta i wsparcie psychiczne dla matki to rozległy i niekiedy naprawdę trudny obszar pracy personelu Oddziału. Jego przedłużeniem jest „Pogotowie laktacyjne” – całodobowo czynny telefon informacyjny obsługiwany przez lekarzy i pielęgniarki Oddziału. W oddziale noworodkowym poza dziećmi zdrowymi leczone są również noworodki, które urodziły się znacznie wcześniej niż przewidywany termin porodu – wcześniaki, noworodki pochodzące z ciąż wysokiego ryzyka, dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi oraz z wadami wrodzonymi.

Aby zwiększyć możliwości leczenia stanów zagrożenia życia u noworodka w ciągu ostatnich 3 lat uzupełniano aparaturę medyczną poprzez kolejne zakupy nowoczesnego sprzętu terapii oddechowej. Dzięki temu oprócz standardowego wyposażenia stanowisk intensywnej terapii obejmującego sprzęt monitorujący, inkubatory otwarte i zamknięte, pompy infuzyjne jesteśmy również zaopatrzeni w dwa respiratory oraz dwa aparaty infant-flow, umożliwiające stosowanie nieinwazyjnego wsparcia oddechowego (SIPAP). Właśnie ta metoda leczenia niewydolności oddechowej jest aktualnie najbardziej zalecaną u noworodków a nasze trzyletnie doświadczenie w jej stosowaniu potwierdza opinię, że często pozwala ona uniknąć intubacji i respiratoroterapii, bardziej traumatyzujących delikatne drogi oddechowe małego dziecka. Wyposażenie sprzętowe oddziału jest więc w tej chwili wystarczające i zgodne z wymaganiami wynikającymi ze stopnia referencyjności. Poza niezbędnym sprzętem terapeutycznym i monitorującym Oddział posiada również odpowiednie całodobowe zaplecze diagnostyczne – są to pracownie: diagnostyki obrazowej (ultrasonografia, rentgen, echokardiografia, tomografia komputerowa), laboratoryjnej, bakteriologicznej, serologicznej oraz możliwość konsultacji specjalistycznych. Tak zorganizowany oddział w oparciu o doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską jest w stanie sprostać opiece nad ciężko chorymi, najmniejszymi pacjentami naszego szpitala. Pielęgniarki naszego Oddziału są po szkoleniach specjalistycznych w klinicznych ośrodkach neonatologii. Zarówno zespół lekarski jak i pielęgniarski uczestniczy w bieżących szkoleniach i zjazdach naukowych dotyczących leczenia i opieki nad noworodkiem.

Zdrowemu noworodkowi Oddział oferuje cztery badania przesiewowe:

  • badanie w kierunku wykrywania wrodzonych zaburzeń metabolicznych (PKU, hypotyreoza, mukowiscydoza),
  • badanie słuchu metodą otoemisji akustycznej,
  • ultrasonograficzne badanie przesiewowe stawów biodrowych celem wczesnej diagnostyki rozwojowej dysplazji stawów biodrowych
  • test pulsoksymetryczny pozwalający na wczesne wykrycie przewodozależnych wad serca.

Nasz Oddział uczestniczy w kilku ogólnopolskich programach naukowych tj. Program Nieinwazyjne Wspomaganie Oddychania u Noworodków, Program Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych EUROCAT.

Ilość łóżek: 25

Wykaz świadczonych usług i procedur – oddział noworodkowy

Kadra Zwiń

Lekarz kierujący oddziałem:
dr n. med Joanna Hurkała

Zastępca:
lek. med. Daniel Porada

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Anna Jaworska

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska – (14) 61 53 299

Dyżurka pielęgniarska – (14) 61 53 291

Sekretariat oddziału – (14) 61 53 329