Strona głównaJednostki szpitalneOddziały szpitalneOddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka im. WOŚP

Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka im. WOŚP

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 11.00 – 14.00

tel: 14 61 53 299

 

Szanowni Rodzice,

Odwiedziny w Sp ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej odbywają się we wszystkie dni tygodnia całą dobę. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent. Odwiedziny nie powinny zakłócać procesu leczenia. W przypadku Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałów o tzw. wzmożonym nadzorze, których specyfika wymusza izolowanie chorych, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

W Oddziale Noworodków z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka jest możliwość  „kangurowania” noworodka przez Rodziców, czyli kontaktu ,,skóra do skóry’’ po urodzeniu dziecka drogą cięcia cesarskiego. Zachęcamy Mamy do kangurowania bezpośrednio po zakończeniu operacji, jeszcze na Sali Pooperacyjnej, a także pomagamy w przystawieniu noworodka do piersi, by tym samym rozpocząć i ułatwić laktację. Oczywiście decyzję o takim postępowaniu uzależniamy od stanu Mamy i Dziecka.  W sytuacji, gdy niemożliwy jest kontakt Maleństwa z Mamą, przytulenie i kangurowanie odbywa się również przez Tatę dziecka w Oddziale Noworodków. Jedynym warunkiem kangurowania  jest wówczas posiadanie przez ojca dziecka maseczki ochronnej oraz fartucha ochronnego.

Personel oddziału decyduje o możliwościach, a także o czasie trwania kangurowania. Prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń!

 

Oddział Noworodkowy funkcjonuje w całościowym systemie opieki perinatalnej i jest oddziałem II stopnia referencyjności. Jesteśmy ściśle związani z Oddziałem Położniczym, ponieważ dla naszych podopiecznych bliskość matki jest podstawą poczucia bezpieczeństwa i warunkiem prawidłowego rozwoju. W Szpitalu w Bochni przychodzi na świat ponad 1000 noworodków.

Zapewnienie jak najlepszych warunków nowonarodzonemu dziecku i jego matce jest, w naszym odczuciu, podstawowym zadaniem Oddziału. Dlatego znaczną część czasu pracy personelu pochłaniają nie tylko zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne ale także kontakt z matkami. Aby pomóc matce trzeba starać się zrozumieć, z czego wynikają jej trudności czy lęki, wysłuchać ją i taktownie, ale w miarę szczegółowo zebrać informacje mogące mieć znaczenie w dalszym postępowaniu z dzieckiem. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do karmienia piersią. Bezpośrednia pomoc matce uczącej się przystawiać dziecko do piersi, fachowy instruktaż a przede wszystkim zachęta i wsparcie psychiczne dla matki to rozległy i niekiedy naprawdę trudny obszar pracy personelu Oddziału. Jego przedłużeniem jest „Pogotowie laktacyjne” – całodobowo czynny telefon informacyjny obsługiwany przez lekarzy i pielęgniarki Oddziału. W oddziale noworodkowym poza dziećmi zdrowymi leczone są również noworodki, które urodziły się znacznie wcześniej niż przewidywany termin porodu – wcześniaki, noworodki pochodzące z ciąż wysokiego ryzyka, dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi oraz z wadami wrodzonymi.

Aby zwiększyć możliwości leczenia stanów zagrożenia życia u noworodka w ciągu ostatnich 3 lat uzupełniano aparaturę medyczną poprzez kolejne zakupy nowoczesnego sprzętu terapii oddechowej. Dzięki temu oprócz standardowego wyposażenia stanowisk intensywnej terapii obejmującego sprzęt monitorujący, inkubatory otwarte i zamknięte, pompy infuzyjne jesteśmy również zaopatrzeni w dwa respiratory oraz dwa aparaty infant-flow, umożliwiające stosowanie nieinwazyjnego wsparcia oddechowego (SIPAP). Właśnie ta metoda leczenia niewydolności oddechowej jest aktualnie najbardziej zalecaną u noworodków a nasze trzyletnie doświadczenie w jej stosowaniu potwierdza opinię, że często pozwala ona uniknąć intubacji i respiratoroterapii, bardziej traumatyzujących delikatne drogi oddechowe małego dziecka. Wyposażenie sprzętowe oddziału jest więc w tej chwili wystarczające i zgodne z wymaganiami wynikającymi ze stopnia referencyjności. Poza niezbędnym sprzętem terapeutycznym i monitorującym Oddział posiada również odpowiednie całodobowe zaplecze diagnostyczne – są to pracownie: diagnostyki obrazowej (ultrasonografia, rentgen, echokardiografia, tomografia komputerowa), laboratoryjnej, bakteriologicznej, serologicznej oraz możliwość konsultacji specjalistycznych. Tak zorganizowany oddział w oparciu o doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską jest w stanie sprostać opiece nad ciężko chorymi, najmniejszymi pacjentami naszego szpitala. Pielęgniarki naszego Oddziału są po szkoleniach specjalistycznych w klinicznych ośrodkach neonatologii. Zarówno zespół lekarski jak i pielęgniarski uczestniczy w bieżących szkoleniach i zjazdach naukowych dotyczących leczenia i opieki nad noworodkiem.

Zdrowemu noworodkowi Oddział oferuje cztery badania przesiewowe:

  • badanie w kierunku wykrywania wrodzonych zaburzeń metabolicznych (PKU, hypotyreoza, mukowiscydoza),
  • badanie słuchu metodą otoemisji akustycznej,
  • ultrasonograficzne badanie przesiewowe stawów biodrowych celem wczesnej diagnostyki rozwojowej dysplazji stawów biodrowych
  • test pulsoksymetryczny pozwalający na wczesne wykrycie przewodozależnych wad serca.

Nasz Oddział uczestniczy w kilku ogólnopolskich programach naukowych tj. Program Nieinwazyjne Wspomaganie Oddychania u Noworodków, Program Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych EUROCAT.

Ilość łóżek: 28

Wykaz świadczonych usług i procedur – oddział noworodkowy

Kadra Zwiń

Lekarz kierujący oddziałem:
dr n. med Joanna Hurkała

Zastępca:
lek. med. Karolina Hadała

Położna Oddziałowa Oddziału Noworodków
mgr Monika Bogusz-Eltahawy

Położna Oddziałowa Pododdziału Intensywnego Nadzoru Noworodka
mgr Ewa Nalepa

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska – (14) 61 53 299

Dyżurka pielęgniarska – (14) 61 53 291

Sekretariat oddziału – (14) 61 53 329