Oddział Dziecięcy zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci wieku noworodkowego, niemowlęcego i dzieci starszych do 18 roku życia.

Oddział przygotowany jest do świadczenia szerokiego wachlarza usług z zakresu diagnostyki, leczenia, pielęgnowania, fizykoterapii i rehabilitacji dzieci. W Oddziale leczone są ostre i przewlekłe choroby wieku dziecięcego. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny pochodzący także z akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oddział stara się stworzyć swoim małym pacjentom przyjazną atmosferę w której leczenie i adaptacja dziecka do warunków szpitalnych stają się łatwiejsze. Rodzice mają zapewnioną możliwość pozostania z dzieckiem w okresie pobytu w Szpitalu. Oddział dziecięcy prowadzi staże kierunkowe dla lekarzy w ramach specjalizacji z pediatrii – ilość miejsc: 2.

Ilość łóżek: 31

Wykaz świadczonych usług i procedur – oddział dziecięcy

Kadra Zwiń

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. med. Beata Stopczyńska

Zastępca:
lek. med. Jolanta Sabaj

Pielęgniarka Oddziałowa:
Elżbieta Lisak

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 615 34 00

Dyżurka lekarska – (14) 615 33 13

Dyżurka pielęgniarska – (14) 615 33 15

Sekretariat Oddziału – (14) 615 33 16