Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 11.00 – 14.00

W Oddziale Dziecięcym świadczenia medyczne udzielane są całodobowo w trybie nagłym i planowym.

Procesem diagnostyczno – terapeutycznym objęci są pacjenci od 0 do 18 roku życia ze schorzeniami ostrymi i przewlekłymi.

Dysponujemy szeroką diagnostyką laboratoryjną, obrazową i ultrasonograficzną. Wykonujemy także testy skórne.

Oddział podzielony jest na 2 odcinki:

  • pododdział dzieci młodszych
  • dzieci starszych

Na chorych pacjentów czeka 22 łóżek w salach 1, 2, 5 łóżkowych. Oddział stwarza możliwość pobytu matki z dzieckiem przez całą dobę. Posiadamy również łazienkę z toaletą przystosowaną dla osoby niepełnosprawnej. W strukturach oddziału znajduje się sala zabiegowa, sala z dwoma łóżkami intensywnej opieki medycznej wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny, izolatka. W trakcie hospitalizacji mali pacjenci mogą korzystać ze świetlicy oddziałowej wyposażonej w telewizor, DVD z bajkami.

Dzięki przyjaznej atmosferze jaką staramy się stworzyć, życzliwości i serdeczności adaptacja do warunków szpitalnych jest łatwiejsza. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Oddział zaspakajał potrzeby najbardziej wymagających pacjentów jakimi są dzieci.

Większość pomieszczeń w Oddziale przeznaczonych jest do pobytu matki z dzieckiem. Ściany sal pomalowane są na pastelowe kolory, a łączące sale przeszklone okna ubarwione postaciami z bajek zaprojektowanymi i wykonanymi przez pielęgniarki z oddziału Wszystko to odwraca uwagę najmłodszych od „bolesnych doświadczeń” związanych z nowym otoczeniem i stresem.

Wykaz świadczonych usług i procedur – oddział dziecięcy

Kadra Zwiń

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. med. Beata Stopczyńska

Zastępca:
lek. med. Jolanta Sabaj

Pielęgniarka Oddziałowa:
Elżbieta Lisak

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska – (14) 61 53 313

Dyżurka pielęgniarska – (14) 61 53 315

Sekretariat Oddziału – (14) 61 53 316