Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 11.00 – 13.00

  tel: 14 61 53 313

Odwiedziny w Sp ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej odbywają się we wszystkie dni tygodnia całą dobę. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent. Odwiedziny nie powinny zakłócać procesu leczenia. W przypadku Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałów o tzw. wzmożonym nadzorze, których specyfika wymusza izolowanie chorych, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 

Oddział znajduje się na I piętrze, posiada 18 łóżek. Pełni dyżur pediatryczny w trybie ciągłym, całodobowym. Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie szerokiej grupy schorzeń, z zakresu pediatrii dla pacjentów w wieku od 1 do 18 roku życia – głównie ze schorzeniami dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu moczowego. Mamy możliwość wykonania badań USG płuc, jamy brzusznej, stawów biodrowych, tarczycy, węzłów chłonnych oraz echoencefalografii,  korzystamy z nowoczesnej pracowni Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Pracowni EKG. W szpitalu funkcjonuje całodobowa Pracownia Analityki i Serologii z bankiem krwi, wykonująca pełny zakres podstawowych badań analitycznych i biochemicznych oraz badań serologicznych, hormonalnych i immunologicznych. Korzystamy również z Pracowni Mikrobiologii, wykonującej badania bakteriologiczne.

Dzięki temu w  oddziale istnieje możliwość wdrożenia działań diagnostyczno-terapeutycznych w różnorakich schorzeniach wieku dziecięcego, a w szczególności dotyczących:

  • Układu oddechowego: zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli (diagnostykę i leczenie zapalenia płuc prowadzimy głownie w oparciu o badania ultrasonograficzne, które ograniczają narażenie dziecka na promieniowanie rentgenowskie i dają możliwość włączenia leczenia celowanego oraz monitorowania przebiegu choroby).
  • Układu pokarmowego: biegunki infekcyjne i nieinfekcyjne, diagnostyka bólów brzucha, schorzenia wątroby i trzustki, diagnostyka i leczenie choroby wrzodowej, choroby pasożytnicze,
  • Układu krążenia:  zaburzenia rytmu serca – Holter EKG, całodobowy zapis ciśnienia tętniczego, próba wysiłkowa
  • Układu moczowego: diagnostyka wrodzonych wad układu moczowego, leczenie ostrych i przewlekłych infekcji układu moczowego,
  • Układu nerwowego: diagnostyka bólów głowy, wad układu nerwowego.
  • Schorzeń dermatologicznych: ostrych i przewlekłych.
  • Schorzeń endokrynologicznych:  wstępna diagnostyka zaburzenia odżywiania, otyłości, zaburzenia wzrastania, miesiączkowania.

Dysponujemy wysokiej klasy aparaturą i sprzętem medycznym: aparat EKG, kardiomonitory, defibrylator, aparat „Ambu”, aparat USG, spirometr. W codziennym użytku są pompy infuzyjne, nebulizatory, ssak elektryczny. Rodzice hospitalizowanych dzieci mają możliwość przebywania z dzieckiem przez całą dobę, uczestniczą w procesie leczenia i rehabilitacji, są edukowani w postępowaniu z dziećmi w przypadku chorób przewlekłych. Tworzenie przyjaznej atmosfery i poziom świadczonych usług w dużej mierze zależy od zespołu pielęgniarek i w naszym Oddziale  jest on realizowany z dużą odpowiedzialnością i poświęceniem. Staramy się zindywidualizować podejście do pacjentów, maksymalnie zmniejszyć poziom stresu podczas pobytu w szpitalu i zapewnić rodzicom jak najlepsze warunki przebywania z dzieckiem.

Oddział posiada akredytację na prowadzenie staży specjalizacyjnych z dziedziny pediatrii w zakresie dzieci starszych i niemowląt.

Liczba łóżek: 18

Wykaz świadczonych usług i procedur – oddział dziecięcy

Kadra Zwiń

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. med. Agnieszka Dzierżak-Frys

Zastępca:
lek. med. Anna Szewczyk-Rykała

Pielęgniarka Oddziałowa:
Elżbieta Lisak

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska – (14) 61 53 313

Dyżurka pielęgniarska – (14) 61 53 315

Sekretariat Oddziału – (14) 61 53 312