Strona głównaJednostki szpitalneOddziały szpitalneOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wersja do druku

Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurką lekarską

wyłącznie w godzinach 13.00 – 14.00
tel: 14 61 53 284 / 252 / 255
Odwiedziny odbywają się w godzinach 13.00 – 14.00. Warunkiem koniecznym jest posiadanie maseczki ochronnej.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został utworzony w październiku 1990 roku.

Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny, gwarantujący wysoką jakość świadczonych usług medycznych, posiada 4 stanowiska nadzorujące najcięższe przypadki. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej wraz z Blokiem operacyjnym po przeprowadzonej modernizacji zakończonej w 2006 r. należą do jednych z najnowocześniejszych w województwie małopolskim. Blok operacyjny posiada wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny: trzy sale operacyjne w pełni klimatyzowane z nawiewem laminarnym, salę wybudzeniową na trzy łóżka, segment niezależnej sterylizacji.

Do zadań Oddziału należy:

  • prowadzenie intensywnego leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, z powodu zaburzeń oddychania i krążenia, chorych nieprzytomnych, chorych w stanach wstrząsu oraz współdziałanie z innymi komórkami w tym zakresie,
  • stała gotowość i wykonywanie zabiegów resuscytacyjnych u pacjentów Oddziału Ratunkowego i innych komórek organizacyjnych Szpitala.
  • współdziałanie z operatorami i Blokiem Operacyjnym w czynnościach związanych z przygotowaniem chorych do operacji i innych zabiegów,
  • kwalifikowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych,
  • przeprowadzanie znieczuleń do operacji, porodów, zabiegów diagnostycznych, zwalczanie bólu pacjentów niezależnie od jego przyczyny,
  • opieka nad chorymi bezpośrednio po operacji do czasu wyrównania zaburzeń w czynności ośrodkowego układu nerwowego, oddychania oraz krążenia.
  • współdziałanie w leczeniu powikłań pooperacyjnych.

Ilość łóżek: 12

Wykaz świadczeń i procedur

Wykaz świadczeń i procedur 1

Wykaz świadczeń i procedur 2

Kadra Zwiń

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. med. Marcin Kaźmierski

Zastępca:
lek. med. Krzysztof Gostyński

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Aneta Średniawa

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala: (14) 61 53 400

Dyżurka lekarska – (14) 61 53 252

Sala Intensywnej Terapii – (14) 61 53 255