Skargi i wnioski

Wersja do druku

Załącznik nr 2 do Regulaminu skarg i wniosków wyd. 1

(zarządzenie nr 10/2019 z dnia 15.01.2019 r.)

INFORMACJE DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH PRZEZ SP ZOZ W BOCHNI „SZPITAL POWIATOWY”, A TAKŻE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH JEGO PRAWA.

Jeżeli uznają państwo, że prawa Pacjenta zostały naruszone, możecie wówczas skorzystać z poniżej prezentowanego trybu składania skarg i wniosków:

  • Zwrócić się z interwencja ustną do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia. Nie stanowi ona skargi/wniosku w rozumieniu Regulaminu Skarg i wniosków i nie podlega rozpoznaniu w jego trybie. W sytuacji, gdy interwencja taka nie przynosi oczekiwanego rezultatu można skorzystać z następujących możliwości:
  • Zwrócić się do Dyrektora Szpitala lub Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni ”Szpital Powiatowy”. Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w piątek w godz. 13:00-14:00 w pawilonie A lub w innych wyznaczonych w tym celu godzinach tel. (14) 61 53 201, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przyjmuje w środę w godz. 8:00 – 10:00 w pawilonie D, Ruch Chorych (parter) tel. (14) 61 53 384

Złożyć skargę w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem osób drugich na Dzienniku Podawczym Szpitala czynnym w dni robocze od godz. 7:30 do 15:00 lub przesłać na numer fax: (14) 61 53 202, e-mail: administracja@szpital-bochnia.pl (istnieje możliwość skorzystania z formularza skargi/wniosku – dostępnego w dyżurce pielęgniarskiej. Pełny tekst Regulaminu Skarg i wniosków znajduje się na stronie internetowej Szpitala). Przypominamy, że każda skarga musi zawierać imię, nazwisko, adres lub siedzibę.

  • Złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie – biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa, bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych i komórkowych: 0-800-190-590 czynny w godz. 8:00-20:00, sekretariat 22/532-82-50, fax: 22/532-82-30, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
  • W przypadku podejrzenia, że personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny) postępuje sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa – Pacjent może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy:

Okręgowej Izbie Lekarskiej ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów

  • Skierować sprawę do sądu powszechnego.
  • Złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia, Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Batorego 24, tel. tel. 12/298-84-04, e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl
  • Złożyć wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Adres korspondecyjny: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
  • Zgłosić problem natury etycznej do zespołu ds. etyki, za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji.

 

Formularz skargi i wniosku – wzór protokołu z ustnego zgłoszenia skargi lub wniosku