Skargi i wnioski

Wersja do druku

Jeżeli uznają Państwo, że prawa pacjenta w SP ZOZ w Bochni zostały naruszone możecie wówczas:

 • zwrócić się interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do Dyrektora Szpitala lub Pełnomocnika ds. praw pacjenta,  I piętro, pawilon A, tel. 14/ 615-32-01, 32-700 Bochnia,
  ul. Krakowska 31.

Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr. Joanna Pechcińska przyjmuje
w środa w godzinach od 800 – 1000 (tel. 146153400 wew. 384)

Dyrektor SP ZOZ w Bochni w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w piątki w godz.1300-1400
(Tel. 6153400 wew.201)

 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie –Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, adres:ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna infolinia: 0-800-190-590,
 • w przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, podejrzenia popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty lub pielęgniarki i położnej, Pacjent może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek Położnych:
  • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie,
   33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 14, tel. 14/688-88-30. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy
   z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. nr 219, poz. 1708),
  • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
   w Tarnowie, 33-100 Tranów ul. Południowa 10, tel. 14/696-54-54,
 • skierować sprawę do sądu jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste lub wyrządzono mu szkodę materialną,
 • złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia. Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego nie zostanie rozpatrzona.
  Dział zajmujący się rozpatrywania skarg MOW NFZ 31-056 Kraków, ul. Józefa 21, tel.12/298-83-03, Linia Pacjenta tel. 12/298- 84-04