Strona głównaAktualnościW sobotę przerwa w dostepie do systemu eWUŚ !!!

W sobotę przerwa w dostepie do systemu eWUŚ !!!

Wersja do druku
przerwa_ewus
12 grudnia 2014r.

Zgodnie z komunikatem NFZ opublikowanym 9.12.2014 r. informujemy, że:

ze względu na niezbędne prace konserwacyjne 13/12/2014 (Sobota) w godzinach 1800 – 2300 nastąpi przerwa w dostępie do systemu eWUŚ.
 
Przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć w tej sprawie oświadczenie.

w związku z czym wszyscy pacjenci rejestrujący się w tym czasie w szpitalu, poradniach specjalistycznych lub ambulatorium opieki całodobowej będą zobowiązani przedstawić dokument potwierdzający prawo pacjenta do opieki medycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub złożyć oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń.

 

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń:
– dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (od stycznia 2010r. ZUS nie wydaje już legitymacji ubezpieczeniowej).

– dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

– dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowana przez KRUS.

– dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty jeżeli numer legitymacji zawiera oznaczenie oddziału NFZ,
 • aktualny odcinek emerytury lub renty.

– dla osoby bezrobotnej:

 • zaświadczenie z urzędu pracy.

– dla osoby ubezpieczeniowej dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.

– dla osoby nieubezpieczonej spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

 • decyzja wójta, burmistrza,

– dla osoby ubezpieczonej w innym państwie członkowskim UE:

 • poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP,
 • karta EKUZ wydana przez kraj członkowski.