Strona głównaAktualnościSzpital Bocheński skutecznie dba o środowisko

Szpital Bocheński skutecznie dba o środowisko

Wersja do druku
IMG_1502
29 lutego 2016r.

Po wielomiesięcznych staraniach oraz szczegółowym audycie placówki przeprowadzonym przez niezależnych ekspertów Szpital uzyskał certyfikat ISO 14001:2004  w zakresie Systemu  Zarządzania Środowiskiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

W ocenie ekspertów działania i rozwiązania wdrożone w Szpitalu Powiatowym w Bochni  w sposób kompleksowy i profesjonalny wspomagają ochronę środowiska oraz zapobiegają zanieczyszczeniom środowiska. Do przykładowych działań w zakresie ochrony środowiska należą:

  • opracowanie i wdrożenie procedur pozwalających na identyfikację źródeł zagrożeń (związanych np. z substancjami niebezpiecznymi, truciznami, promieniowaniem RTG, , itp.) i postępowanie w sytuacji awarii środowiskowej oraz szybkie wprowadzenie działań zapobiegawczych lub korygujących,
  • kompleksowy nadzór nad środowiskiem wewnątrzszpitalnym i infrastrukturą,
  • prawidłowa gospodarka odpadami produkowanymi w szpitalu, ich segregacja i transport,
  • bezpieczne postępowanie z substancjami chemicznymi,
  • zmniejszenie zużycia mediów (energii, gazu, wody, itp.) i surowców (np. papieru, tonerów, itp.) poprzez wdrożenie działań pro ś

Szpital korzysta także z odnawialnych źródeł energii – farma solary do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dotychczas bocheńska placówka posiadała certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania jakością, który w ostatnich dniach został odnowiony i przyznany placówce na kolejne 3 lata.

Uzyskane certyfikaty dowodzą, że Szpital dokłada wszelkich staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości – bezpieczna i skuteczna na wszystkich obszarach działalności. Dowodzi również, profesjonalnego działania całego personelu w realizacji codziennych obowiązków – mówi Jarosław Kycia Dyrektor Szpitala.

Zdobywanie certyfikatów ISO obok wsparcia procesów zarządczych w Szpitalu, ma także kluczowe znaczenie dla NFZ, który przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych premiuje tego typu osiągnięcia Szpitali.

Zobacz całą galerię