Strona głównaAktualnościSzpital Bocheński Akredytowany przez Ministra Zdrowia

Szpital Bocheński Akredytowany przez Ministra Zdrowia

Wersja do druku
logo_akredytacja
08 października 2014r.

W dniu 19.09.2014r. w Kopalni Soli w Bochni odbyła się uroczystość wręczenia SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej certyfikatu akredytacyjnego przyznanego przez Ministra Zdrowia oraz certyfikatu akredytacyjnego laboratorium badawczego Szpitala przyznanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Na uroczystości oprócz pracowników Szpitala obecni byli m.in. Pan Jerzy Hennig – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Pan Michał Seweryn – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Pani Małgorzata Lechowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także przedstawiciele organu założycielskiego Szpitala w osobie Pana Jacka Pająka – Starosty Bocheńskiego oraz Pana Jarosława Marca – Przewodniczącego Rady Powiatu w Bochni.Uroczystość prowadził Pan Paweł Chowaniec, który m.in. odczytał gratulacje przesłane w tym względzie przez Pana Jerzego Millera – Wojewodę Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Pana Marka Sowę. Na uroczystości obecny był również przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który odczytał specjalne podziękowania od Pana Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Uroczystego wręczenia Certyfikatu Akredytacji Ministra Zdrowia na ręce Pana Dyrektora Jarosława Kyci dokonał Pan Jerzy Hennig – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest centralną jednostką resortu zdrowia, powołaną przez Ministra Zdrowia w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej. Pan Dyrektor Henning odczytał również list gratulacyjny Pana Piotra Warczyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Szpital powiatowy w Bochni jest jednym z czternastu w Małopolsce, i jednym z siedmiu spoza Krakowa który uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.

Akredytacja ta ma na celu potwierdzenie spełnienia przez Szpital standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz jego funkcjonowania. W wyniku dokonanej oceny Szpitala i uzyskaniu wymaganej liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia, Certyfikat Akredytacyjny został przyznany Szpitalowi na okres 3 lat.

Obok certyfikatu akredytacji Ministra Zdrowia Szpitalowi wręczony został również certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Szpitala przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacja ta wpływa na wysoką jakość wyników badań świadczonych w pracowni mikrobiologii i epidemiologii w zakresie badańna obecność i identyfikację pałeczek Salmonella, Shigella. Certyfikat na ręce Pani Beaty Jaglarz – kierownika Centrum Diagnostyki Analitycznej Szpitala przekazał dr Michał Seweryn –Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

W Szpitalu Powiatowym w Bochni  funkcjonuje również certyfikowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008. W marcu bieżącego roku odbył się audit kontrolny, którego pozytywny wynik jest podstawą utrzymania przyznanego szpitalowi certyfikatu.

Certyfikaty akredytacji dowodzą, że Szpital dokłada wszelkich staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości – bezpieczna i skuteczna. Dowodzi również, profesjonalnego działania całego personelu w realizacji codziennych  obowiązków. Jesteśmy przekonani, że przyznanie certyfikatów przyczyni się do dalszego rozwoju szpitala.

 

Zobacz całą galerię